Storm van 's Gravesande Advocaten

Omdat het voor cliënten vaak belangrijk is vooraf inzicht te hebben in de kosten van een advies of procedure, maken de advocaten van ons kantoor, waar mogelijk, duidelijk afspraken over de kosten. Op die manier wordt voorkomen dat de rekening achteraf een verrassing is.

Vaste prijzen

Deze afspraken houden vaak in dat een vast bedrag afgesproken wordt voor bijvoorbeeld een procedure, concrete stappen in een procedure of voor de begeleiding van een kwestie.

Uurtarief

Wanneer er geen specifieke tariefsafspraken zijn gemaakt, hanteert ons kantoor een uurtarief van € 195,-- per uur, exclusief omzetbelasting en exclusief 5% kantoorkosten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Een bijzondere variant is de gefinancierde rechtsbijstand, waarbij de Raad voor Rechtsbijstand de vergoeding van de advocaatkosten bepaalt en betaalt. Lees hierover meer op de aparte pagina over dit onderwerp.

Proceskosten

Bij het werk van een advocaat ontstaan ook kosten die aan derden vergoed moeten worden, 'verschotten', zoals kosten van een deurwaarder en griffierechten. Deze kosten worden bij ons kantoor in rekening gebracht en worden doorbelast.

Ook van belang is in het oog te houden dat in een procedure de Rechtbank vaak - maar niet altijd - een proceskostenveroordeling uit zal spreken, die inhoudt dat de winnende partij een bedrag dient te vergoeden aan de verliezende partij. Dit bedrag wordt volgens een vast systeem bepaald. Daarnaast zal bij die proceskostenveroordeling de verliezende partij de door de winnende partij gemaakte kosten voor griffierechten en deurwaarderskosten vergoed moeten worden.

Incassozaken

Incassozaken hebben een bijzonder karakter en om die reden maakt ons kantoor met cliënten afwijkende afspraken. Dit afspraken houden in dat zolang de incasso niet is afgerond, de kosten voor de cliënt tot een minimum worden beperkt.

© 2012-2024 Storm van 's Gravesande Advocaten | Tel 0318-657620 | Algemene Voorwaarden | Klachtenregeling

Back to Top